क्षेत्र क्याल्कुलेटर

हाम्रो अनलाइन एरिया क्याल्कुलेटरले तपाईंलाई आफ्नो परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पेभरहरूको मात्रा मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ

०१उत्पादनको बारेमा

कृपया पहिले वर्ग चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंले क्षेत्र गणना गर्न चाहनुभएको उत्पादन।

०२क्षेत्र एकाइ चयन गर्नुहोस्

कृपया पहिले एकाइ चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंले गणना गर्न चाहनुभएको कुल क्षेत्रफल।

03Final result

यस्तो छ अन्तिम नतिजा।

टुक्राहरूको कुल संख्या: